Liv og lære

Lære er viktig.
«For en tilsynsmann skal være ulastelig som en Guds husholder, ikke selvgod, ikke vredladen, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten efter ussel vinning, men gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende, en som holder fast ved det troverdige ord efter læren, forat han kan være i stand til både å formane ved den sunde lære og å tale til rette dem som sier imot. For der er mange gjenstridige, som farer med tomt snakk og dårer folks hu, helst de av omskjærelsen. Disse skal en målbinde; for de nedriver hele hus ved å føre utilbørlig lære for ussel vinnings skyld.»
‭‭Titus‬ ‭1:7-11‬ ‭

Det er klart at rett lære er viktig på linje med god moral og livsførsel som beskrevet over. Grunnen er også nevnt, – de gjenstridige nedriver hele hus ved utilbørlig lære!

Livet får vi ved tro på Jesus slik Johannes sier i 1 Joh 5:11-13
«Og dette er vidnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, han har livet; den som ikke har Guds Sønn, han har ikke livet. 13 Dette har jeg skrevet til eder forat I skal vite at I har evig liv, I som tror på Guds Sønns navn».
Den som har Sønnen, Jesus, har også Guds Ånd: Rom 8,9 «Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til».

Vi ser altså at den som får frelse ved evangeliets kraft og omvendelse til tro på Jesus, også vil få en rett og sunn lære. Grunnen er Åndens undervisning, slik Jesu lovte disiplene, «når han, sannhetens Ånd, kommer skal Han veilede dere til hele sannheten». (Joh 16:13). Det samme sier Paulus i 1 Korinter brev 2:13: «det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lære idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord».
Disipler som lytter til og lærer av Ånden vil altså være enige i lære! «Hele sannheten» er en sannhet, ikke uenighet og oppdeling i flere trossamfunn.
Det er derfor sørgelig at kristne menigheter seiler under ulike flagg.

Ser ikke Ledere dette?