Vekter – hvor langt på natt?

Det sies at vi ikke kan stoppe utviklingen, men betyr det at alle fremskritt må innføres? Hvem har sagt at f eks Internett har tjent menneskeheten mer enn den har skadet oss. Nettsider med nedbrytende og skadelig innhold legges ut til stor skade for den oppvoksenede slekt.

Drivkraften i det meste vi ser av nyheter i verden er profitt, – inntekter enten produktet er godt eller skadelig. Det største problemet er nok våre verdigrunnlag. I dag er den gjengse mening at Gud ikke er til og at livsregler bestemmes av hver og en etter Kardemommeloven, «Ikke plage andre, være god og snill, og forøvrig kan du gjøre som du vil».

Da er veien åpen for at enhver kan realisere alle sine ambisjoner, drømmer og ønsker uten hindringer.

Frihet til å velge er et gode, faktisk finnes ikke kjærlighet uten frihet – derfor er mennesker fri til å velge bort troen på Gud og å lyde Ham. Bibelen sier at alle mennesker vet at Gud er til, men de velger ikke å lyde ham, med den konsekvensen det får.

Frihet til å velge i samfunnet er bare begrenset av landets lovverk. Følg lovene, så er du fri til å handle og uttrykke deg fritt innenfor den rammen. I tillegg finnes det allmene regler for relasjoner, oppførsel, «skikk og bruk» og integreritet, – som alt former vår karakter.
Slik er det også for oss troende som vil leve som Jesu venner og gå i de ferdiglagte gjerninger Han har for oss

Jesus sa: «Mon tro Menneskesønnen finner troen på jorden når Han kommer igjen?»

I vår verden i dag er det helt andre verdier enn Gudsfrykt, godhet, sann kjærlighet og tjenersinn som er vår drivkraft. Makt, penger og karriere preger mange av oss.

Vi har fått en ny falsk religion, «Redd Jorden fra Global oppvarming». Dette er et skalkeskjul for å skape en ny verdensorden der de som står bak påstår at kan kan avskaffe sult, nød, sykdom og fattigdom.

Problemet med det er at det ikke er mulig, store enheter fungerer ikke best. Det ser vi nå i Norge når Stortinget har solgt sjela si til EU gjennom å gi fra seg kontrollen over vår vannkraft – stabil energi som løftes gratis opp i våre vannmagasiner av solen og som koster 10 øre KWh. Angela Merkel har rassert Tysklands energi ved å stenge atomkraftverkene og bygge 30.000 vindmøller som ikke gir strøm uten vind. Vindmøllene er bygget med subsidier fra statskassen – penger som nå er borte – statskassen er tom. Nå vil Tyskland rassere Norsk natur med vindmøller.

Gud har satt grenser mellom folkene. De er vesentlige for stabile relasjoner mellom nasjoner.

EU er et bomskudd.

Publisert
Kategorisert som Hva Ser Du?

Av Dan Krussand

Maskiningeniør Skip og Offshore.