Et land uten Gud

Vår Vestlige kultur og våre verdier bygger på Jesu død på korset og det Evangelium som sprang ut fra denne Jødens Liv.

Hva er igjen av Evangeliet kraft og velsignelser i Europa og i Amerika? Dessverre svært lite. Yttere religiøs prakt og rammer, kunstverk og kirkebygg er uten verdi når menneskene som fyller disse tradisjonene ikke har Guds-frykt eller sant åndelig liv som viser seg i lydighet mot Jesu bud og Jesu Ord. Jesus sier, «Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud,» (Joh 14:15). Og: «Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord». (Joh 14:24a). Dermed er lydighet en klar test på om vi elsker Jesus, og dermed også om vi er frelst, eller født påny, eller født av Ånden – tre utrykk som betyr det samme – å være Jesu venn, en disippel, Guds barn.

Misjonbefalingens Budskap er: «Frels enkeltmennesker til mine disipler ved Evangeliet idet dere lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere». I våre dager lærer folk å bryte alle Guds befalinger. At ateister eller human-etikere følger egne verdier er forståelig, men når de som sier at de tror på Gud og Jesus avviser Bibelens klare veiledninger, – da er kirken og menigheten død.

Vi elsker fordi Han elsket oss først – ingen kommer til tro på Jesu uten en gjennomgripende omvendelse, Åndens overbevisning om synd, rettferdighet og dom ved loven og evangeliet. Da blir du født av Ånd, begravet og oppreist med Kristus til et liv i kjærlighet og disippelskap ved nåden som opptukter oss til å leve tuktig, rettferdig og gudfryktig mens vi venter på at Jesus skal komme igjen fra himmelen og hente oss til sin herlighet, (Titus Kap. 2).

Når Land og Folk forlater Gudsfrykt, da forsvinner også Guds velsignelse fra den nasjonen. Norge er et offer for dette, vi har møtt mange katastrofer de siste 70 år. Det er ingen tvil om at våre handlinger og ugudelige lover har hindret Guds beskyttelse. Ikke minst har vårt forhold til Israel ført forbannelse over oss. Se 1 Mos 12:3 om Abraham. Disse løftene videreføres til Abrahams etterkommere og til Israel som nasjon.

Av Dan Krussand

Maskiningeniør Skip og Offshore.