Født sånn?

Hva slags egenskaper er vi mennesker født med? Hvilken personlighet har vi – sangviniker – flegmatiker – koleriker – melankoliker? Disse har sterke sider og svake sider.

Er du vennlig. ærlig, generøs, lyttende, følsom. åpen, omtenksom, tålmodig, – eller er du sur, hissig, avvisende, fremfusende og dominerende? Ja, det styres av dine gener, din personlighet, dine foreldre, deres hjem og det miljø du vokser opp i. Du er ikke født tyv, løgner eller voldelig, men på grunn av menneskers falne natur er muligheten tilstede at du kan bli det. Vi er født med blanke ark, uskyldige underverk, formet av Gud, med muligheter for både en god fremtid, en ond fremtid eller en blanding. Vi er født med en samvittighet som gjør at vi vet forskjell på godt og ondt. Samvittigheten og Bibelens veiledning er alt et menneske trenger for å bli harmonisk og lykkelig, såfremt en vokser opp i et harmonisk hjem med sin mor og far. Kjerne-familien har dessverre vært under angrep fra 60-tallet og fremover. Såkalt frigjøring har rasert familier og gjort barn utrygge. Skilsmisser og samlivsbrudd er en kreftsvulst i samfunnet.

Men ansvaret er ditt og mitt for våre egne liv, jo eldre vi blir, jo større ansvar. Du høster det du sår, det er en evig livslov.

Hva er medfødt? Alt er medfødt og alt må behandles av oss selv, våre foreldre og våre øvrige omgivelser og av samfunnet. Bibelens skille mellom godt og ondt kan ikke motsies, og om du vil leve i det onde eller i det gode, det er helt og holdent ditt eget valg. Se gode egenskaper i Galaterbrevet Kap 5 v 22-23, kalt Åndens frukt, og les om det onde i versene 18-21, som kalles kjødets gjerninger og følger med i menneskets fallene natur, men de kan vi unngå ved å avvise dem og styre unna. Du velger altså selv ditt liv. Du er født mann eller kvinne og kan velge å stifte familie eller leve alene, begge deler er like verdifullt, ikke alle passer til ekteskap.

Men ingen er født homofil, det er et fritt valg! Men Gud kaller det synd dersom en lever ut disse lystene, på samme måte som en hissig person synder når han skjeller ut kona eller en psykopat synder når han manipulerer og lyver. All ondskap er slik sett medfødt fordi vi med vår frie vilje kan velge onde handlinger.

Seksuelt samkvem mellom to av samme kjønn er nemlig mot naturen, to av samme kjønn kan ikke ha et samleie, – «they does not fit»! Homofile handlinger har dessuten mange godt kjente skadevirkninger helsemessig, som infeksjoner og fysiske skader.

Nå er dette blitt tillatt i vårt land, ja også hyllet og favorisert av Storting, Regjering, Politi, Media og Kirken med årlige Pride-tog. Gud står de stolte imot, derfor ser vi da også de mange ulykker Norge er rammet av, Vi er ikke lenger velsignet av Gud – Han vokter ikke lenger Norge – da hjelper ikke lenger vårt forsvar, «Vekteren Vokter Forgjeves!»

Det tragiske for Norge er at Stortinget nå har omdefinert deler av ondskapen til å være god, nemlig utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse og trolldom (okkultisme) – disse er nå stuerene og våre barn skal læres opp i dem. Skolebøkene er omskrevet for å tilpasse barna den nye virkeligheten, fri sex og kjønns-mangfold, yoga, østens religioner og Islam – alt er like godt!

Stakkars forvirrede barn fra åtte til nitten år, – de skal ikke bare igjennom skolegang og mobbing, gjenger og trusler, pubertet og usikkerhet, – nei, nå skal de også finne ut hva slags legning de har, eller om de vil være gutt eller jente eller noe annet. Er det rart at barnepsykiatrien sprenges?

Ingen kjærlig mor og far vil ha det slik for sine barn.

Av Dan Krussand

Maskiningeniør Skip og Offshore.