Bibelen er sann

Dette er selvsagt en subjektiv påstand som må må begrunnes. Den første grunnen er at Bibelen påstår at den er sann og inspirert av Gud selv. (2 Tim 3:16). Summen av Guds Ord er sannhet, (Salme 119:160).

Nå taler jo Bibelen om svært mange Guddommelige og menneskelige temaer, om fysiske saker, abstrakte saker, i billeder og lignelser, om begynnelsen, historien, vår tid, fremtiden og profetier, dom og det som ligger foran oss for menneskeheten, for Djevelen, Antikrist og Den falske Profet. Bibelen taler sant om alt, både om det gode og om det onde, om grusomheter som er gjort gjennom historien og om heltemot og godhet. Dette er andre grunn til at Bibelen er sann. Mye av det liker vi ikke å lese om, men det gjør det ikke mindre sant – tvert imot, fordi Bibelen beskriver den verden vi ser rundt oss i dag og den verdenshistorien som beskrives i historiebøkene i all sin grusomhet, usminket, – derfor er den troverdig. Det glansbilde FN prøver å tegne av verdens fremtid med sine 17 «bærekraftsmål» er derimot rene drømmerier uten realisme. Selvsagt vil vi mennesker søke det beste for medmennesker i alle land og samfunn. men å styre det fra toppen og nedover er imot alle kjente prinsipper for utvikling og velferd. Godhet bygges fra bunnen, fra den enkelte borger, familie, nabolag, bygd, kommune og land. Der stopper det, i nabolandet må de gjøre det samme ut fra sin egen kultur og forutsetninger. EU og andre Unioner samt FN er bare sand i maskineriet som koster flesk og skaper korrupsjon og kameraderi, til glede bare for de mektige og rike.

Guds Ord har all visdom og kunnskap innebygget i seg gjennom åpenbarinen av Jesus Kristus. «I Ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult tilstede» sier Bibelen. Derfor misslykkes verdens herskere i dag, fordi de er humanister som stoler på seg selv og har forkastet Gud. Her finner vi grunn nummer tre for at Bibelen er sann, – de som lever etter den er harmoniske og fredlige mennesker, de har best helse og færrest skilsmisser og mest trygge barn.

Publisert
Kategorisert som Hva Ser Du?

Av Dan Krussand

Maskiningeniør Skip og Offshore.