MEDMENNESKE

Venners slag er bedre enn fienders kyss.  Det er i krisetider du ser hvem dine virkelige venner er.  De står der fortsatt.   De lytter og tar del i vår situasjon og våre følelser. 

Våre handlinger taler høyere enn våre ord.  Jakob sier i sitt brev: «Vis meg din tro uten gjerninger, så skal jeg vise deg min tro ved mine gjerninger – for uten gjerninger er troen død».

Derfor er det hva vi gjorde her på jorden i våre liv som vil vise hvem vi virkelig var. Jesus sier på dommens dag, jeg var sulten og dere gav meg å spise, jeg var tørst og dere gav meg å drikke, jeg var i fengsel og dere besøkte meg, jeg var syk og dere så til meg.

Vår teologi, vår lære og våre gode ord faller til jorden dersom vi ikke har levd opp til det Jesus sier i sitatet over. De på hans høyre side, som hadde gjort det som var rett var ikke selv klar over det, – de sier, «når så vi deg sulten eller naken?» Vi er altså ikke selv klar over at vi har gjort det som er riktig. De som gjør Guds gjerning på jorden er altså de stille i landet, de som ikke synes, de som uten å vite det er brennende i ånden med et ydmykt hjerte. Dette – at «det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg, for å gjøre det sterke til skamme» er både skremmende og godt. For jeg vil jo gjernme være noe for Gud – min stolthet er skremmende. Først når mitt eget blir knust, kan Guds «gull, sølv og kostelige stener» flyte i mitt liv. Som salmisten sier, «prøv meg Gud, kjenn mitt hjerte!»

Legg igjen en kommentar