En disippel, hvem er det?

Således kan ingen være min disippel uten at han oppgir alt det han eier.

Store krav, men så streng er Gud. Paulus sier det samme, «jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.»

Det er mange ord i Bibelen om å følge Jesus og mange er av en mildere karakter, slik som «kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile».

Hovedsaken er nok at Guds Ord står fast, summen av Guds Ord er Sannhet. Bryter du Bibelens klare veiledning, da er du ikke en disippel, da elsker du ikke Jesus. Joh 14:24

«Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg.»
‭‭Johannes‬ ‭14‬:‭24‬ ‭NB‬

Av Dan Krussand

Maskiningeniør Skip og Offshore.