Franske ungdommers protest mot sex-undervisning uten moralske normer.

Sexologer, sex-lærere, sex-profeter, – franske gutter og jenter vil gjerne fortelle dere følgende: Vi er ingen svin, slik dere tror!. Dere skal ikke greie å forderve oss! Vi er ungdommen, livskraften, fremtiden. Dere er gamle i begjær, fordervelse og forræderi. For å tilfredstille deres urenhet vil dere fange oss. Og når vi så er blitt ødelagt gjennom deres sex-opplæring, deres eksempel og deres bruksanvisninger, da vil dere manipulere oss til å gjøre revulosjon for dere. Dere vil stjele vår sannhet, vår fremtid, vår kjærlighet, vår glede. Ja, vår kjærlighet!

Dere skal vite at vi elsker nettopp det dere forakter: vår familie, far og mor, våre brødere og søstre, vårt fedreland, helters og helgeners Frankrike. Jeanne dArcs Frankrike. Vi ber til Gud, vi ber til Jesus, Og de blant oss som ikke ber, fordi de ikke tror, de har i hvert fall æresfølelse og et ideal om renhet. Dere kjenner ingen respekt, og dere vil ta æren fra oss

Vi vil være Brud og Brudgom –

Hyklere, – vi vil ikke vite av deres sex-opplæring, deres sex-praksis og deres sex-artikler. Vi vet hva vi har å gjøre uten dere, ja, – på tross av dere. Lær heller noe dere ikke har forstått. Nå gjelder det fransk ungdoms ære og framtid, den som dere vil ødelegge.

Kommentar:

  • Denne teksten og protesten mot det seksualiserte samfunn, uten moralnormer og rammer for det gode familieliv innenfor kjernefamilien ble skrevet rundt år 2010.

Av Dan Krussand

Maskiningeniør Skip og Offshore.