Israel

I kristendommen beskrives Jesus Kristus som en hjørnesten og en anstøtsklippe. Det betyr blant annet at enten bygger du på ham eller du støtes av ham. Faktisk er det slik også mellom oss mennesker, vi har sympatier og antipatier med mennesker grupper og land. Israel som nasjon har også alltid vært en slik snublesten i… Fortsett å lese Israel

Publisert
Kategorisert som Endetid Merket

NÅR VI GJØR DET ONDE GODT

Nå i våre dager, når mennesket er opphøyet til gud, og Gud er avskaffet, føres ren ondskap inn i samfunnet som «naturlige og gode» standpunkter og sannheter. Jeg leste i VG at Amnesty kritiserer Singapore for å ha dødsstraff for import, smugling av narkotika. En kvinne er nylig avrettet for et slikt forhold. Amnesty er… Fortsett å lese NÅR VI GJØR DET ONDE GODT

En disippel, hvem er det?

Således kan ingen være min disippel uten at han oppgir alt det han eier. Store krav, men så streng er Gud. Paulus sier det samme, «jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Det er mange ord i Bibelen om å følge Jesus og mange er av en mildere karakter, slik som «kom… Fortsett å lese En disippel, hvem er det?

Franske ungdommers protest mot sex-undervisning uten moralske normer.

Sexologer, sex-lærere, sex-profeter, – franske gutter og jenter vil gjerne fortelle dere følgende: Vi er ingen svin, slik dere tror!. Dere skal ikke greie å forderve oss! Vi er ungdommen, livskraften, fremtiden. Dere er gamle i begjær, fordervelse og forræderi. For å tilfredstille deres urenhet vil dere fange oss. Og når vi så er blitt… Fortsett å lese Franske ungdommers protest mot sex-undervisning uten moralske normer.

Mor – Far – Barn

Øyvind Benestad har gitt oss sju gode grunner til å avvise Foreningen FRI’s ideologi. 7 Grunner mot Pride 1. Frontkollisjon. Ved å gå i en Pride-parade ville jeg ha vært med på å legitimere og støtte ideologien som FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold står for. Deres ideologi og agenda, som jeg her kaller… Fortsett å lese Mor – Far – Barn