Den dag jeg skal drikke ny vin med dere i min Fars Rike

Dette er hentet fra Matteus 26:29, på slutten av nattverden. da Jesus holdt påskemåltid med disiplene.

Nå om noen dager, den 26 juli 2023, som tilsvarer 8 Av 5783 etter jødisk kalender, er det «The feast of wine». Det passer godt med Jesu Ord om at Han skal drikke ny vin med oss i sin Fars Rike. Jeg tror han snakker om Kristi Bryllup med sin Brud som er alle frelste og rettferdige gjennom historien. Jesus forteller en lignelse knyttet til dette i Matt Kap 25 om 10 Jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte Brudgommen. Du kjenner historien. fem av dem var uforstandige, – de hadde ikke med seg oljekanne og kom derfor ikke inn til Bryllupet. Les selv detaljene.

Jesus sier til disiplene sine i Johannes kap 14 at han skal gå til sin Fars hus og gjøre i stand et sted for dem, og når det er ferdig, komme tilbake for å hente alle troende dit, for at de skal være der Han er. Her snakker Jesus om samme begivenhet, nemlig bryllupet og festen og flere andre begivenheter i løpet av syv år.

I 1 Tessalonikerbrev kap 4:15-18 fortelles om samme begivenheter, – alle rettferdiggjorte mennesker gjennom historien skal oppstå fra de døde, og sammen med levende troende møte Jesus i «skyen» – rykkes opp, møte Jesus i luften og taes med til Guds bolig som er gjort i stand.

Paulus snakker om det samme i 1 Korinterbrev kap 15 der temaet er de dødes oppstandelse. Som kristne må vi lese i Bibelen om alle temaer som har betydning for oss – hele Guds Råd. Summen av Guds Ord er Sannhet og Ånden åpenbarer Ordet for dem som lytter til Ham.

La oss se Ordene om forvandlingen av våre kropper fra «kjøtt og blod» til «herlighetslegemer», – likt det Jesus hadde etter oppstandelsen påskemorgen.

«Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet. Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgjengelige, og vi skal forvandles. For dette forgjengelige skal bli iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige bli iklædd udødelighet. Og når dette forgjengelige er iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige er iklædd udødelighet, da opfylles det ord som er skrevet: Døden er opslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Men dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven; men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!»
‭‭1 Korinter‬ ‭15‬:‭50‬-‭57‬

Dette er vårt håp som kristne! Verdens begivenheter er ikke lyse, rettferdige og gode, FN med alle sine underavdelinger klarer ikke å påvirke verdens land til å gi sine innbyggere gode og trygge liv.

Dette stemmer egentlig godt med Bibelen profetier om de siste tider, de er preget av uro, ondskap, krig og sterke motsetninger.

Mye tyder på at vi står foran trengselstiden som beskrves i Bibelens profetiske bøker, der en sterk leder vil bli gitt makt for å rydde opp i alt kaos med kriger, sult og elendighet. Vi har forkastet Kristus og velger Antikrist i stedet.

FN har 17 «bærekrafts-mål» for verdens land som skal oppnåes innen 2030. Alle høyverdige og gode mål, – men dessverre helt uoppnåelige ettersom verden er under Djevelens dominans. Men verdens mennesker, de som ikke har tatt i mot Lyset fra Jesus, tror på forbedringer og FN’s arbeid.

Om disse målene var oppnåelige ville vi i dag sett resultater fordi FN startet denne prosessen i 2015, for 8 år siden! Svært liten fremgang kan spores hittil.

Av Dan Krussand

Maskiningeniør Skip og Offshore.