Samfunnet er snudd opp-ned på 60 år!

Jeg hørte nylig en tale av Truls Olufsen Mehus på en kristen konferanse om «kjønnsmangfold» der han beskrev samfunnsutviklingen i familie-liv, skole og lovgivning fra 1960-tallet frem til i dag. Vi har to helt ulike livssyn og samfunn i løpet av 60 år!

Det store skille skjedde da ekteskap og seksual-liv ikke lenger er knyttet sammen i 1972, da den såkalte konkubinatparagrafen, straffeloven § 379, ble opphevet. Nå ble det lov å være samboere og kjærester uten å være gift. Den gangen var 78% nordmenn gift og skilsmisse-statestikken var ca 10%. Nå er det bare 40% som gifter seg og samlivsbrudd har økt til ca 40%. Samtidig har fruktbarheten hos kvinner sunket fra 2,5 barn til i dag 1,4 barn pr kvinne. Det er selvsagt en sammenheng, folketallet blandt etniske nordmenn synker jevnt og trutt. Familene er langt mindre barnevennlige og trygge hjem blir sjeldnere. En åpenbar årsak er at både mor og far må jobbe for å kunne betale regningene og renter og avdrag på bolig. Men «alle i arbeid» er ikke lønnsomt for samfunnet. Skadevirkningene av utygge hjem overgår langt de ekstra skattepenger som kommer inn, det gir altså et netto tap å redusere antall heltids-husmødere i Norge. «Alle i arbeid» har økt sosiale problemer hos barn og unge. Folkehelseinstituttet sier at selvmord blandt barn har økt kraftig i disse 60 årene etter 1972. Hvorfor ser ikke Storting og Regjering disse klare sammenhengene mellom selvrealisering og stress, – og de oppvoksende unges mentale helse? Karriere for kvinner uten tanke på barnas trygghet i hjemmene. Mødre som prioriterer barna frem til de er tenåringer er gull verd og jeg tror de er lykkeligere enn yrkeskvinner.

Vi har altså i vår vestlige verden klart å fjerne vårt kristne verdigrunnlag og erstatte det med humanistisk hedenskap. Da er honøordene selvrealisering og å finne sitt liv, dette sammen med de siste ti-årenes kjønns-forvirring og pride hysteri må det gå galt med barn og unges mentale helse!
Stortinget og noen av departementene er kuppet av foreningen FRI som har en radikal kjønns-ideologi. FRI er en mini-organisasjon med under 4000 medlemmer, men har medvind grunnet tidsånden og ugudligheten. Folk flest er uenig i FRI sine synspunkter, men de har den nye guden på sin side, nemlig «egoisme – følg dine lyster»

Av Dan Krussand

Maskiningeniør Skip og Offshore.